Julkaistu 10.04.2018

Artikkelien kategoriat

Vihreä kehitys- ja investointipankki voisi rahoittaa Pohjoismaiden ilmastotekoja

Keskiryhmän ryhmäpuheenvuoro Pohjoismaiden neuvoston istunnon teemakeskustelussa Akureyrissä 10. huhtikuuta

Ryhmäpuhujana oli Heidi Greni

Arvoisa presidentti,

Yli 40 prosenttia maailman väestöstä asuu 100 kilometrin säteellä rannikosta. Rannikkoalueiden väestön arvioidaan kasvavan kolminkertaisella nopeudella verrattuna sisämaa-alueisiin. Kiinan, Intian, Bangladeshin, Indonesian ja Vietnamin odotetaan olevan rannikkoasumisen kärkiviisikko myös tulevaisuudessa. Suurimman rannikkoväestökasvun odotetaan kuitenkin tapahtuvan Afrikassa – erityisesti Egyptissä sekä Länsi- ja Itä-Afrikassa.

Maailman kaikkein köyhimmille meri ja kalastusmahdollisuudet ovat elintärkeitä. Joskus ne ovat ainoa tarjolla oleva elinkeino. Ilmastonmuutos vaikuttaa valtamerien virtauksiin ja nostaa meriveden lämpötilaa. Saatamme siis saada muutaman uuden lajin tänne pohjoiseen, mutta samalla maailman köyhimpien alueiden kalakanta pienenee. Pahimmillaan tämä johtaa massiiviseen poismuuttoon.

Haluammeko vaikuttaa siihen, että ihmiset pystyvät asumaan ja elättämään itsensä kotiseudullaan? Vaihtoehto on se, että meidän tulee valmistautua vastaanottamaan ilmastopakolaisia.

Keskiryhmän mielestä Pohjoismaiden tulisi olla etunenässä vaikuttamassa siihen, että maailman väkirikkaimmilla rannikkoalueilla voi asua myös tulevaisuudessa. Pysytään tiukasti kiinni Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteissa. Jatketaan viime kesänä hyväksytyn YK-aloitteen Our oceans, our futures: call for action:n, toimeenpanoa. Parannetaan rannikkoalueiden ja valuma-alueiden kestävyyttä ja vaalitaan patojen ympäristöystävällisyyttä kehitysmaissa. Koulutetaan ihmisiä kestävään kalastukseen ja vesiviljelyyn. Koulutetaan heitä myös saastuttamisen vähentämiseen. Investoidaan jäteveden puhdistukseen siellä missä odotetaan suurinta väestökasvua.

Näiden asioiden toteuttamisessa olisi hyötyä siitä, että Pohjoismailla olisi yhteinen vihreä kehityspankki, jonka tavoitteena olisi investoida kestävään kehitykseen paitsi omilla lähialueillamme myös kehitysmaissa.

Kiitos.