Julkaistu 11.04.2013

Artikkelien kategoriat

Vihreät julkiset hankinnat ovat panostus tulevaisuuteen

– Olen iloinen Pohjoismaiden neuvoston tänään tekemästä aloitteesta vihreiden julkisten hankintojen lisäämiseksi. Yhteinen ohjeistus ja kriteerit on tehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä ohjata kulutusta ja tuotantoa kestävämpään suuntaan, sanoo Christina Gestrin, Keskiryhmän edustaja ja Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan varapuheenjohtaja.

Julkisten hankintojen tekijöiden Pohjoismaissa tulisi voida paremmin hyödyntää toistensa kokemuksia, koska niin valtioilla, alueilla kuin kunnillakin on yleensä yksityiskohtaiset ohjeistukset julkisille hankinnoille.

– Vihreät julkiset hankinnat lisäävät innovaatioita ja ympäristöystävällisen tekniikan kehittämistä ja käyttöön ottoa. Cleatech on maailman tärkeimpiä ja nopeimmin kehittyviä sektoreita, jolla on suuri potentiaali työllistää. Meillä on mahdollisuus olla edelläkävijöitä ympäristöystävällisten tavaroiden ja palveluiden kehittämisessä, sanoo Gestrin.

Myös EU:ssa on käyty paljon keskustelua julkisista hankinnoista. Julkiset hankinnat ovat suuri osa EU:n markkinoista ja noin 16% BKT:stä. Tätä taustaa vasten Pohjoismaiden neuvosto kehottaa ministerineuvostoa luomaan yhtenäiset ohjeet ja kriteerit vihreille julkisille hankinnoille.

Lisätietoja:
Christina Gestrin
puh. +358 50 5113121