Julkaistu 07.02.2019

Artikkelien kategoriat

Viisi uutta jäsenehdotusta Reykjavikin kokouksesta

Keskiryhmä kokoontui Pohjoismaiden neuvoston kokousten yhteydessä Reykjavikissa 21.-23. tammikuuta. Keskiryhmä päätti järjestää vuosittaisen kesäkokouksensa Rørosissa Norjassa elokuun alussa teemalla rajat ylittävä sairaanhoito.

Tämän lisäksi hyväksyttiin viisi uutta jäsenehdotusta, jotka tullaan esittelemään Pohjoismaiden neuvostolle Kööpenhaminassa kevätkokouksessa huhtikuun alussa.

Arman Teimouri Ruotsista esitti kaksi jäsenehdotusta. Ensimmäinen Teimourin jäsenehdotuksista käsittelee kunniasortoa ja nostaa esiin tarpeen syventää pohjoismaista yhteistyötä ennaltaehkäisevässä työssä. Toisessa Teimourin jäsenehdotuksista toivotaan näytettävän toteen hallituskokoonpanojen moninaisuuden hyödyt.

Jenis av Rana Färsaarilta esitti jäsenehdotuksen yhteistyössä Nuorten Pohjoismaiden neuvoston (UNR) kanssa päämääränä luoda yhteinen potilastietojärjestelmä. Potilaat, joilta on suostumus tällaiseen järjestelmään, edistävät vahvaa potilasturvallisuutta.

Rasmus Ling Ruotsista muistutti jäsenehdotuksessaan ilmailun ilmastovaikutuksen vähentämisen tärkeydestä. Jäsenehdotus kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa laatimaan yhteisen strategian ilmailusektorin päästöjen vähentämiseksi.

Lopuksi Matti Vanhanen esitti myös jäsenehdotuksen, jossa hän osoittaa, että savipitoisten peltomaiden kipsikäsittelyllä on hyviä vaikutuksia Itämereen. Luomalla Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisiä yhteistyömalleja voidaan Itämeren rehevöitymistä vastaan taistella tehokkaasti.