Julkaistu 29.10.2020

Artikkelien kategoriat

Vuonna 2021 keskiryhmä johtaa Pohjoismaiden neuvoston kahta valiokuntaa sekä puheenjohtajistoa

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on päättänyt puheenjohtajuuksien jakautumisesta puolueryhmien välillä vuodeksi 2021. Päätöksen mukaan Keskiryhmä jatkaa kahden valiokunnan johtamista neuvoston neljästä valiokunnasta.

Keskiryhmästä Ketil Kjenseth (Vestre, Norja) jatkaa Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtajana ja Kjell-Arne Ottosson (Kristillisdemokraatit, Ruotsi) Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtajana. Tämän lisäksi Anders Eriksson (Ålands framtid) valittiin Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan uudeksi varapuheenjohtajaksi.

Keskiryhmä jatkaa myös koko neuvoston ja sen puheenjohtajiston johtamista, kun presidenttiys siirtyy vuodenvaihteessa Silja Dögg Gunnarsdóttirilta (Edistyspuolue, Islanti) Bertel Haarderille (Venstre, Tanska).

– Keskiryhmä tulee johtamaan valiokuntaa, jolla on eniten sananvaltaa Pohjoismaiden ministerineuvoston uudessa vihreässä visiossa sekä valiokuntaa, joka menettää eniten tämän vision johdosta, sanoo Linda Modig.

– Olemme iloisia voidessamme toteuttaa visiota ja samalla taistella sen puolesta, että kulttuuri ja koulutus tulisivat osaksi tätä visiota. Olemme myös iloisia siitä, että säilytämme koko neuvoston presidenttiyden. Se on meille suuri kunnia.

Yleensä Pohjoismaiden neuvoston istunto tekee päätöksen valiokuntapaikoista, mutta tänä vuonna koronatilanteen johdosta Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikkoa ei järjestetä ja päätöksen valiokuntapaikoista teki puheenjohtajisto.