Julkaistu 15.03.2023

1,5 asteen tavoite yhä mahdollinen

Korkeammat ilmastotavoitteet, investoinnit teknologiaan ja parempi energiavarmuus. Siinä muutamia Keskiryhmän viesteistä tämän vuoden teemaistunnon ajankohtaiskeskustelussa Reykjavikissa.

”Energiahuolto levottomina aikoina”. Näin otsikoitiin ajankohtaiskeskustelu Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Reykjavikissa, Islannissa. Istunto alkoi paneelikeskustelulla, johon osallistui energia-alan edustajia ja Norjan öljy- ja energiaministeri Terje Aasland. Paneelissa oli mukana myös Keskiryhmän Ola Elvestuen Norjasta. Hän ilmaisi toivoa monista haasteista huolimatta:

– 1,5 asteen tavoite on yhä mahdollinen ja kannatettava, mutta kysymys on siitä, tapahtuuko siirtymä riittävän nopeasti. On tehtävä monia päätöksiä, jotka koskevat lupia, uutta infrastruktuuria jne. Ukrainan sota edellyttää meiltä nopeampaa muutosta. Maamme hyötyvät siitä, että olemme eturintamassa; voimme osoittaa, että voimme sekä huolehtia itsestämme että viedä energiaa.

Tämän jälkeen käytyyn keskusteluun osallistui noin 20 Pohjoismaiden neuvoston jäsentä. Keskiryhmän Simon Holmström Ahvenanmaalta vaati vahvaa ja yhtenäistä pohjoismaista yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan aloilla:

– Pohjoismaiden on toimittava edelläkävijänä ja investoitava enemmän teknologian kehittämiseen, integroituihin sähköverkkoihin ja uusiutuvien energialähteiden, erityisesti merituulivoiman, käyttöönottoon.

Keskiryhmän puheenjohtaja Hanna Katrín Friðriksson totesi, että elämme historiallisia hetkiä:

– Voisi sanoa, että kauhea hyökkäys Ukrainaan oli herätys, joka nopeuttaa vihreää siirtymää. Samalla kun turvaamme energian nykyisiin tarpeisiin, meidän on myös turvattava energia kehittyvälle teollisuudelle. Toivon, että voimme muistella tätä aikaa ylpeinä aikaansaamastamme muutoksesta.

Kuva: Ola Elvestuen.