Hakutulokset: Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

 • Pohjoismaiden ulkoministerit unohtivat sisäisen turvallisuuden yhteistyön

  Ulkoministerit hyväksyivät julkilausuman Islannissa 12.2. historiallisen suomalais-norjalais-ruotsalaisen ilmavalvontaharjoituksen yhteydessä. – Keskiryhmä on erittäin tyytyväinen pohjoismaisen ulko- ja turvallisuusyhteistyön syvenemiseen vuonna 2009 julkaistun ns. Stoltenbergin raportin jälkeen. Meitä kuitenkin ihmetyttää se,...

  Lue lisää
 • Pohjoismaiden neuvoston tulee tehdä johtopäätöksiä uudesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta

  ...toivotaan johtavan uusiin avauksiin myös Pohjoismaiden neuvostossa. Keskiryhmä peräänkuuluttaa Pohjoismaiden neuvoston työtapojen sekä organisaation muutosta. Tulevaisuudessa kaikki Pohjoismaat ovat Naton jäseniä, ja globaalin pandemian jälkimainingeissa ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä tulee...

  Lue lisää
 • Päivittäkää Helsingin sopimus!

  ...aika. Liian pitkä, sanoo Bertel Haarder sekä keskiryhmä. – On todellinen paradoksi, että työ Pohjoismaiden neuvostossa ei nykyisellään huomioi ulko- ja puolustuspolitiikan keskeistä roolia. Tarvitsemme näiden aihepiirien liittämistä virallisesti osaksi...

  Lue lisää
 • Kyberturvallisuus ja kyberdiplomatia pohjoismaiselle asialistalle

  ...luoda globaaleja normeja ja sääntöjä digitaaliseen ympäristöön. Tämä on aihepiiri, joka nousi esille myös Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien muutaman viikon takaisessa tapaamisessa. Siinä oli puhetta kriittisen infrastruktuurin sulkemisesta hyökkäysten ulkopuolelle....

  Lue lisää
 • Britt Lundberg: Uusiutuva energia ja rauhanvälitys Pohjolan majakaksi

  ...ovat pohjimmiltaan Pohjoismaissa samankaltaisia, minkä vuoksi tällainen pitkälle menevä yhteistyö olisi mahdollista ja toivottavaa. Kokouksessa käydään myös laaja ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu, jonka osana kuullaan ulko- ja puolustusministereiden selonteot sekä...

  Lue lisää
 • Turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla on oltava parlamentaarinen tuki

  ...kuinka yhteistä puolustusta voidaan toteuttaa siviilikriisinhallinnassa. Yhteistyötä on kuitenkin tehtävä kunnioittaen jokaisen maan liitto- ja ulkopolitiikka. – Hallitustasolla on perustettu uusia väyliä ulko- ja turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle. Keskiryhmä haluaa laajentaa tätä...

  Lue lisää
 • Pohjoismaisen puolustusyhteistyön tulee olla avointa ja demokraattista

  ...laajan turvallisuuden näkökulmasta. Samansuuntaisen tavoitteen esittivät myös ulkoministerit kokouksessaan toukokuun alussa. Pohjoismaiden ulko-, turvallisuus- ja puolustusyhteistyöstä käydään keskustelu eduskunnan täysistunnossa torstaina 6.6. Ruotsissa vastaava keskustelu käydään keskiviikkona 5.6. ja Tanskassa...

  Lue lisää
 • Keskiryhmä kysyy Pohjoismaiden kriisi- ja katastrofivalmiudesta

  Vuonna 2009 julkaistussa Stoltenbergin raportissa on 13 suositusta pohjoismaisen turvallisuus-, puolustus- ja ulkopoliittisen yhteistyön kehittämiseksi. Moni suosituksista on johtanut toimenpiteisiin, mutta nimenomaan kriisi- ja katastrofivalmiuteen liittyvä yhteistyö ei ole edennyt...

  Lue lisää
 • Millainen kriisi vaaditaan, jotta Pohjoismaat alkaisivat toimia yhtenäisesti?

  ...kriisiaikana ja toteutunut käytännön tasolla: asianomaisten ministerien ja viranomaisten välillä. Pohjoismaiden neuvoston vuosi sitten hyväksymässä yhteiskuntaturvallisuusstrategiassa ehdotetaan, että pohjoismaisten hallitusten tulisi pohtia keinoja virallistaa alueen ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä, valmiusyhteistyö...

  Lue lisää