Hakutulokset: Tutkimus

 • Keskiryhmä ehdottaa pohjoismaisia yliopistotutkintoja

  Keskiryhmän mielestä Pohjoismaiden tulisi yhteistyössä yliopistojen sekä kansallisten ja pohjoismaisten tutkimuslaitosten kanssa luoda yhteinen visio tieteen ja tutkimuksen sekä korkeakoulutuksen alalla tehtävästä yhteistyöstä, jonka yhtenä osana tulisi olla pohjoismaisen verkostoyliopiston...

  Lue lisää
 • Pohjoismaisten kulttuurilaitosten jatko edelleen epäselvä

  Vastauksessaan Kathrine Klevelandin ja Mikko Kinnusen tekemään kirjalliseen kysymykseen Pohjoismaiden ministerineuvosto kertaa sitä prosessia, joka johti vuosien 2021-24 budjettiraamiin sekä raamin aiheuttamiin sisäisiin siirtoihin pohjoismaisessa budjetissa. Neljän vuoden aikana kulttuurisektori...

  Lue lisää
 • Keskiryhmä suhtautuu kriittisesti pohjoismaiseen budjettiehdotukseen

  Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa meneillään olevissa budjettineuvotteluissa keskiryhmä on pyytänyt saada nähtäväkseen vaikutusten arviointia siitä, millä tavoin suhteellisen suuret leikkaukset vaikuttavat jo olemassa oleviin pohjoismaisiin toimintoihin. Samalla ryhmä on pyytänyt myös...

  Lue lisää
 • Budjettikompromissi ostaa aikaa kulttuurille ja koulutukselle

  Pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston neuvotteluissa saavuttama budjettikompromissi, joka on suuruudeltaan 15,1 miljoonaa tanskan kruunua eli noin 2 miljoonaa euroa, on kokoluokaltaan historiallinen. Keskiryhmän mielestä kompromissi ei kuitenkaan ratkaise isoja ongelmia,...

  Lue lisää
 • Vähemmän on enemmän – Keskiryhmän periaateohjelma

  ...lisätä energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä sekä mahdollistaa älykkäiden energiaratkaisujen käyttö. Lisätä pohjoismaista tutkimusta ympäristön, ilmaston, energiatehokkuuden, uusiutuvan energian, älykkäiden energiaratkaisujen, hyvinvointiteknologioiden, elintarvikkeiden, lääkkeiden, IT:n ja materiaali- sekä bioteknologian...

  Lue lisää
 • Pohjoismaiden EU-yhteistyö syyniin

  ...poliittinen yhteistyö on yhteisiä linjauksia ja edustautumista kansainvälisillä areenoilla. Se on yhteistä koulutusta ja tutkimusta, yhteisiä hankintoja ja tiedon vaihtoa. Ennen kaikkea yhteistyö on luottamukseen perustuvaa vastuun jakamista. Onkin paikallaan...

  Lue lisää
 • Huono EU-yhteistyö vaarantaa vapaan liikkuvuuden Pohjoismaissa

  ...laajentaa. Tähän mennessä Pohjoismaiden neuvosto on hyväksynyt yhteisen kannan mm. EU:n maatalous-, kalastus- sekä kuluttajapolitiikan uudistuksiin. Innovaatio- ja tutkimuspolitiikassa Pohjoismaat ovat Euroopan ehdotonta kärkeä. Tätä asemaa tulisi hyödyntää EU:n yhteisen...

  Lue lisää
 • Keskiryhmä ehdottaa toimenpiteitä matalasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymisen helpottamiseksi

  ...on erityinen tarve saada näyttöön perustavaa tietoa niiden toimenpiteiden vaikutuksista, joilla yritetään helpottaa maahanmuuttajien työmarkkinoille pääsyä. ” Ministerit haluavat enemmän pohjoismaista tiedonvaihtoa, ja lisäksi uutta tutkimusta kotoutumisesta ja hyviksi osoittautuneista...

  Lue lisää
 • Säästöjen ja koronan vaikutukset kulttuurialalle huolestuttavat

  ...kulttuurialan tärkeää roolia myös tulevaisuuden pohjoismaisessa yhteistyössä. Ministeri kertoi myös, että kaksi koronan vaikutuksia selvittävää tutkimusta on käynnistetty. Selvityksissä tutkitaan niin tämänhetkisiä vaikutuksia kuin koronan jälkeisiä seurauksia. Pohjoismaiset kulttuuriministerit selvittävät...

  Lue lisää