Julkaistu 15.03.2023

Artikkelien kategoriat

Tukea pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen rahoitusta koskevalle aloitteelle

Pohjoismaiden neuvosto käsitteli keskiviikkona Keskiryhmän aloitetta lisätä pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen perusrahoitusta. Aloite sekä hylättiin että hyväksyttiin.

Keskiryhmä on huolissaan pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen perusrahoituksesta. Viime vuosina on lisätty hankerahoituksen osuutta, mikä lisää hallintoa ja vaikeuttaa monien pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen päivittäisen toiminnan ylläpitämistä. Tämä on taustana jäsenaloitteeseen, josta keskusteltiin Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Reykjavikissa.

Rahoituskysymystä mutkistaa entisestään Tanskan valtiontalouden tarkastusviraston vaatimus, että Pohjoismaiden ministerineuvosto ei saisi enää kohdentaa rahoitusta suoraan tietyille järjestöille, vaan rahoitus olisi myönnettävä avoimen hakumenettelyn kautta.

Istunto kannatti Keskiryhmän aloitetta, vaikka se hylättiin muodollisesti. Sen sijaan istunto päätti, että ehdotus on pohjana Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston välillä käytävissä budjettineuvotteluissa.

– Toivomme, että ministerineuvosto löytää mallin, joka luo pitkäaikaiset edellytykset kyseisten järjestöjen toiminnalle. Yksi tapa voisi olla se, että rahoitusta myönnetään avoimen hakuprosessin jälkeen useammaksi kuin yhdeksi vuodeksi kerrallaan, sanoo ryhmäpuheenvuoron käyttänyt Kathrine Kleveland Keskiryhmästä.

Keskiryhmän Kjell-Arne Ottosson osallistui myös keskusteluun, jossa hän piti pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen merkitystä suurena. Hän korosti erityisesti rajakomiteoita, jotka työskentelevät Pohjoismaiden välisten rajaesteiden vähentämiseksi.

– Älkää unohtako arkea! Meidän on hyödynnettävä pohjoismaista yhteistyötä ihmisten arjen helpottamiseksi. Pohjoismaisten järjestöjen on voitava jatkaa toimintaansa ilman vuosittaisten hakemusten aiheuttamaa byrokraattista taakkaa.

Kuva: Kjell-Arne Ottosson