Hakutulokset: Koulutus

 • EI uusille kulttuuri- ja koulutusalan leikkauksille

  ...priorisoinneista niin että kulttuuri- ja koulutusalalta on siirretty rahaa muiden aloitteiden rahoittamiseen. Tämä on johtanut merkittäviin leikkauksiin kulttuurin ja koulutuksen alalla, mikä on merkinnyt vaikeita aikoja monille alan organisaatioille. Keskiryhmä...

  Lue lisää
 • Budjettikompromissi ostaa aikaa kulttuurille ja koulutukselle

  ...yhteisiin tavoitteisiin. – Ne rahat, jotka saadaan aikaiseksi leikkaamalla pohjoismaista kulttuuri- ja koulutusbudjettia, ovat liian pieniä, jotta niiden avulla voitaisiin saavuttaa tuloksia ilmastotyössä. Sen sijaan kulttuuri- ja koulutuspuolen leikkaukset saattavat...

  Lue lisää
 • Rakentavaa keskustelua pohjoismaisesta kulttuuribudjetista

  Toivo elää kulttuurialan toimijoiden pelastamisesta. Mikään ei kuitenkaan ole varmaa vielä. Pohjoismaiden neuvosto kävi tänään keskustelun vuoden 2023 budjetista. Lisäksi kulttuuri- ja koulutusvaliokunta tapasi Pohjoismaiden kulttuuriministerit. Lopullista päätöstä budjetista odotetaan...

  Lue lisää
 • Pohjoismaisten kulttuurilaitosten jatko edelleen epäselvä

  ...menettää noin viidenneksen rahoituksestaan ja koulutussektori noin 15 %. Kulttuuri- ja koulutussektoreilta saaduilla säästöillä, joiden kokonaissumma on 40 miljoonaa Tanskan kruunua eli noin 5,4 miljoonaa euroa vuosittain, rahoitetaan projekteja ja...

  Lue lisää
 • Työ kulttuuribudjetin pelastamiseksi jatkuu

  Osaaminen ja kultturi -valiokunnassa vallitsee yksimielisyys kulttuuribudjetista. Valiokunta vastustaa sektorille tehtäviä leikkauksia. Se kävi selväksi valiokuntakokouksessa Reykjavikissa. Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön budjetti on aiheuttanut paljon keskustelua kuluneiden kahden vuoden aikana. Huolta aiheuttavat...

  Lue lisää
 • Käytetään koronapandemian johdosta säästyneet varat kulttuurialan tukemiseen

  Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikolla on käyty keskusteluja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa ehdotetuista säästöistä, jotka kohdistuvat pohjoismaiseen kulttuuri- ja koulutusbudjettiin vuoden 2021 aikana. Säästöt ovat tarpeellisia, jotta varoja voidaan siirtää – yhteensä 40...

  Lue lisää
 • Budjettikompromissi antaa lyhytaikaisen ratkaisun kulttuuritoimijoille

  ...myös keskiryhmä on korostanut aiemmissa budjettineuvotteluissa. Kompromissin kokonaissummasta lähes 10 miljoonaa tanskan kruunua eli reilut 1,3 miljoonaa euroa on varattu ennalta määrittelemättömiin kohteisiin kulttuuri- ja koulutussektoreilla. Tämä osa rahoista jaetaan...

  Lue lisää
 • Tervetullut päätös kansanopistojen yhteistyöstä

  Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Keskiryhmän aloitteen Pohjoismaiden kansanopistojen välisen yhteistyön lisäämisestä. Tämä oli sekä Norjan että Ruotsin kansanopistojen edustajien mukaan hyvä uutinen. Noin vuosi sitten Keskiryhmä ehdotti vaihto-ohjelmaa Pohjoismaiden kansanopistojen välisen...

  Lue lisää
 • Keskiryhmä suhtautuu kriittisesti pohjoismaiseen budjettiehdotukseen

  Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa meneillään olevissa budjettineuvotteluissa keskiryhmä on pyytänyt saada nähtäväkseen vaikutusten arviointia siitä, millä tavoin suhteellisen suuret leikkaukset vaikuttavat jo olemassa oleviin pohjoismaisiin toimintoihin. Samalla ryhmä on pyytänyt myös...

  Lue lisää