Ajankohtaista

  • Tyhjennä

Keskiryhmä suhtautuu kriittisesti pohjoismaiseen budjettiehdotukseen

Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa meneillään olevissa budjettineuvotteluissa keskiryhmä on pyytänyt saada nähtäväkseen vaikutusten arviointia siitä,...

Julkaistu: 07.09.2021 Lue lisää

Geoblokkauksesta vaikea päästä – mutta yritämme silti!

Keskiryhmä on useamman vuoden ajan yrittänyt saada poistettua ns. geoblokkauksen eli maakohtaiset estot tv-ohjelmien...

Julkaistu: 02.07.2021 Lue lisää

Kyberturvallisuus ja kyberdiplomatia pohjoismaiselle asialistalle

Keskiryhmä haluaa, että kyberturvallisuus ja hybridiuhat nousevat pohjoismaisen yhteistyön keskiöön. Pohjoismaiden kokemat uhkakuvat ovat...

Julkaistu: 30.06.2021 Lue lisää

Linda Modig jatkaa keskiryhmän puheenjohtajana

Keskiryhmä valitsi ryhmäkokouksessaan hallituksen tulevalle vuoden kestävälle kaudelle. Linda Modig valittiin uudestaan ryhmän puheenjohtajaksi....

Julkaistu: 16.04.2021 Lue lisää

Täysi tuki pohjoismaiselle mobiilimaksualueelle

Keskiryhmä pitää tervetulleena pohjoismaisten pankkien aloitetta pohjoismaisesta mobiilimaksu-unionista. Aloite kulkee nimellä P27 – Pohjoismaissa...

Julkaistu: 05.02.2021 Lue lisää

Keskiryhmä kysyy yhteispohjoismaisista matkustussäännöistä koronarokotusten jälkeen

Onko Pohjoismaiden hallituksilla tavoitteena yhtenäistää Pohjoismaiden välisen matkustamisen ohjeet sen jälkeen, kun koronarokottaminen on...

Julkaistu: 05.02.2021 Lue lisää

Etäopiskelumahdollisuuksia Pohjolassa tulee parantaa

Pohjoismaiden neuvoston osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan kokouksessa Nuorten pohjoismaiden neuvosto (UNR) esitteli aloitteen etäopiskelun...

Julkaistu: 28.01.2021 Lue lisää

Käytetään koronapandemian johdosta säästyneet varat kulttuurialan tukemiseen

Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikolla on käyty keskusteluja Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa ehdotetuista säästöistä, jotka kohdistuvat pohjoismaiseen...

Julkaistu: 29.10.2020 Lue lisää

Vuonna 2021 keskiryhmä johtaa Pohjoismaiden neuvoston kahta valiokuntaa sekä puheenjohtajistoa

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on päättänyt puheenjohtajuuksien jakautumisesta puolueryhmien välillä vuodeksi 2021. Päätöksen mukaan Keskiryhmä...

Julkaistu: 29.10.2020 Lue lisää