Ajankohtaista

  • Tyhjennä

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyö kuuluu Pohjoismaiden neuvostolle

Pohjoismaiden neuvoston teemakeskustelussa Tukholmassa Keskiryhmä esitti, että hallitusten välisellä puolustus- ja turvallisuusyhteistyöllä tulisi olla selkeä parlamentaarinen vastine.

Julkaistu: 11.04.2013 Lue lisää

Keskiryhmä haluaa toimenpiteitä Itämeren rikkikysymyksessä

Pohjoismaiden tulee välittömästi ryhtyä yhteisiin toimenpiteisiin EU:n rikkidirektiivin soveltamiseksi. Keskiryhmä on huolissaan, että elinkeinoilla tulee olemaan vaikeuksia mukautua päätökseen, jolla on negatiivinen vaikutus niiden toiminnalle. Ympäristövaikutuksia ei myöskään saavuteta mikäli poliittiset signaalit eivät ole selkeitä.

Julkaistu: 11.04.2013 Lue lisää

Keskiryhmä valitsi uuden hallituksen

Keskiryhmä valitsi kokouksessaan Tukholmassa 10 huhtikuuta 2013 hallituksen seuraavalle yksivuotiskaudelle. Puheenjohtajana jatkaa Åsa Torstensson (c) ja varapuheenjohtajana Thomas Danielsen (V). Uffe Elbaek (RV) tulee hallitukseen Jeppe Mikkelsenin tilalle. Muuten hallituksessa jatkavat samat henkilöt.

Julkaistu: 11.04.2013 Lue lisää

Vihreät julkiset hankinnat ovat panostus tulevaisuuteen

Pohjoismaisten ohjeiden avulla luodaan suuremmat ja taloudellisesti kannattavammat kotimarkkinat ympäristöystävällisille tavaroille ja palveluille. Keskiryhmän mielestä vihreillä julkisilla hankinnoilla voidaan edistää vihreää taloutta Pohjoismaissa.

Julkaistu: 11.04.2013 Lue lisää

Keskiryhmä hyväksyi uuden periaateohjelman

Kokouksessaan Tukholmassa Keskiryhmä hyväksyi uuden periaateohjelman.

Julkaistu: 11.04.2013 Lue lisää

Keskiryhmä ehdottaa että Pohjoismaiden neuvosto kehittää yhteistyötään Puolan kanssa

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaat perustavat yhteisen tiedotustoimiston Gdanskiin, joka on Itämeren rannalla sijaitseva Puolan kuudenneksi suurin kaupunki. Keskiryhmä myös tukee rahoitusmallia, jossa vastaanottajamaa maksaa puolet toimiston kuluista.

Julkaistu: 09.04.2013 Lue lisää

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla on oltava parlamentaarinen tuki

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta on tullut yhä tärkeämpi osa pohjoismaista yhteistyötä. Keskiryhmä haluaa edistää pohjoismaista yhteistyötä puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa.

Julkaistu: 03.02.2013 Lue lisää

Keskiryhmä päivittää periaateohjelmansa

Vähemmän on enemmän pohjoismaisessa yhteistyössä, ja periaate on tunnusomaista myös Keskiryhmän toiminnalle. Keskiryhmä päivittää periaateohjelmansa keväällä 2013.

Julkaistu: 03.02.2013 Lue lisää

Keskiryhmä työskentelee aktiivisesti Itämeren puolesta

Ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on valinnut Keskiryhmän Anders Erikssonin (Ålands framtid) ja Christina Gestrinin (Ruotsalainen kansanpuolue) Itämeri-raportoijiksi.

Julkaistu: 29.01.2013 Lue lisää