Sökresultat för Människohandel

  • Verksamhetsplan

    ...människohandeln, när det gäller människor på flykt eller annars i rörelse Utskottet för tillväxt och utveckling Mittengruppen ønsker å styrke bærekraften og konkurranseevnen for Norden. Vi mener at tettere nordisk...

    Läs mer