Publicerad på 02.11.2011

Artikelkategorier

Stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet

– Utifrån det tydliga ställningstagandet från de nordiska statsministrarna och den tydliga signalen om de utmaningar som vi samfällt har vill Mittengruppen lyfta fram möjligheterna att mycket tydligare lägga strategier för att stärka det öppna demokratiska nordiska samfundet hos alla ministerråd och därmed på alla politikområden inom vilka vi gemensamt arbetar, konstaterade Torstensson.

– Jag skulle vilja fråga er samarbetsministrar hur ni ser på möjligheten att införa ett generellt uppdrag i budgeten för 2012 inriktat på alla ministerråd att på var och ens eget ansvarsområde systematiskt arbeta och lägga en strategi i syfte att stärka det öppna demokratiska samhället, naturligtvis för att i tid ta lärdom av det som inträffade på Utöya och allt i syfte att minska och möta de krafter som vill skada de öppna nordiska samhällena, fortsatte Torstensson.

Samarbetsminister Subbs svar var positivt, och han tyckte att det kommande norska ordförandeskapet kunde se närmare på idéen.

Åsa Torstensson är Mittengruppens företrädare i Nordiska rådets budgetgrupp. Debatten om den nordiska budgeten för 2012 ägde rum under Nordiska rådets session den 2 november.

Mer information:

Åsa Torstensson, +46 70 343 9618
asa.torstensson(a)riksdagen.se
Terhi Tikkala, +358 50 434 5019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi

Länk till Åsa Torstenssons fråga till den finska samarbetsministern

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/8.-generaldebatt-och-debatt-om-budgeten-foer-2012/aasa-torstensson-c-indlaeg

Länk till svaret från den finska samarbetsministern

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/63-sessionen-2011/protokoll-nordiska-raadets-63-e-session-2011/8.-generaldebatt-och-debatt-om-budgeten-foer-2012/alexander-stubb-svar-paa-replik