Sökresultat för Jordbruk

 • Oro över nya näringsrekommendationer

  Den 20 juni lanseras nya nordiska näringsrekommendationer. Mittengruppen hoppas att det som presenteras är väl förankrat och inte leder till osäkerhet i berörda branscher. Under våren lämnade Mittengruppen in en...

  Läs mer
 • Mittengruppen lyfter livsmedelssäkerheten

  ...insatsvaror. Energipriserna har också stor påverkan. I en skriftlig fråga till de nordiska regeringarna undrar Mittengruppen vilka åtgärder som man på kort sikt avser göra för att underlätta jordbrukssektorns utmaningar....

  Läs mer
 • Dåligt EU-samarbete hotar fri rörlighet

  ...Nordiska rådet kommit fram till en gemensam ståndpunkt när det gäller reformer av EU:s jordbrukspolitik, fiskepolitik och konsumentpolitik. I innovations-och forskningspolitik hör de nordiska länderna till den absoluta europeiska toppen....

  Läs mer