Publicerad på 03.11.2015

Artikelkategorier

Kunskapen om missbruk ska öka

Bakgrunden är ett förslag från Mittengruppen som konstaterat att kunskaperna om och behandling av olika typer av missbruk varierar starkt mellan de nordiska länderna.

– I ett forskarnätverk kan kunskaper och erfarenheter delas, vilket ökar förutsättningarna för bättre vård och behandling, säger Penilla Gunther, som var en av förslagsställarna.

Medlemsförslag om ökad kunskap och bättre behandling av missbruk genom nordiskt samarbete i forskningsnätverk: Medlemsförslag