Nyheter

  • Rensa alla

Fullt stöd till nordiskt mobile pay

Mittengruppen välkomnar nordiska bankers gemensamma initiativ om en nordisk betalningsunion. Initiativet går under benämningen...

Publicerad på: 29.01.2021 Läs mer

Möjligheter till distansstudier i Norden skall förbättras

I ett möte i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur presenterade Ungdomens nordiska...

Publicerad på: 28.01.2021 Läs mer

Dags att flyga med eget biobränsle i Norden

Mittengruppen antog ett medlemsförslag om biobränsle i flygbränslet för inrikes- och regionalflyg under sitt...

Publicerad på: 27.01.2021 Läs mer

Mittengruppen frågar om samnordiska reseregler efter vaccineringar

Mittengruppen är orolig för de personer som under coronakrisen är tvungna att passera de...

Publicerad på: 26.01.2021 Läs mer

Vill minska geoblockering i Norden

Att kunna se på varandras TV – såväl flow som on demand – är...

Publicerad på: 25.01.2021 Läs mer

Låt Norden få gemensam tidszon

Mittengruppen har föreslagit nordisk samordning när man inom EU avskaffar tidsomställningen mellan sommartid och...

Publicerad på: 15.12.2020 Läs mer

Glöm motsättningen mellan hållbarhet och kultur!

Mittengruppen menar att det finns en konflikt, å ena sidan, mellan det nya nordiska...

Publicerad på: 15.12.2020 Läs mer

Använd de besparade medlen på grund av coronasmittan till att stötta kultursektorn

Under Nordiska rådets sessionsvecka har det pågått debatt och dialog med Nordiska ministerrådet om...

Publicerad på: 29.10.2020 Läs mer

Mittengruppen fortsätter leda två utskott och presidiet i Nordiska rådet

Nordiska rådets presidium har beslutat om fördelningen av ordförandepositionerna mellan partigrupperna under 2021. Enligt...

Publicerad på: 29.10.2020 Läs mer