Publicerad på 20.07.2011

Artikelkategorier

Andersen Eide från Mittengruppen frågar Danmarks regering om gränskontroller

I sin skriftliga fråga krävde Andersen Eide en redogörelse för om Danmarks regering tänker leva upp till sina avtal om att bevara fri rörlighet mellan de nordiska länderna.

I maj fattade Danmarks regering ett beslut om att skärpa landets gränsbevakning. Enligt beslutet inleder landet permanent gränsbevakning vid gränsen mot Sverige och Tyskland samt i hamnarna. Danmarks planer har väckt kraftigt motstånd i Tyskland och andra EU-länder. Inom EU har beslutet kritiserats av bland annat Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso samt gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) i Europaparlamentet. Enligt Barroso strider permanenta gränskontroller mot Schengenavtalet, som baserar sig på fri rörlighet inom EU.

Danmarks regering har betonat att dess planer inte strider mot Schengenavtalet, som gör det möjligt att i vissa specialsituationer ensidigt skärpa gränsbevakningen utan avtal på EU-nivå.

Danmark har motiverat införandet av gränskontroller vid landets gränser med att det förhindrar smuggling, olaglig immigration och människosmuggling. I sitt svar till Andersen Eide motiverar regeringen därtill sitt beslut med att det inte gäller passkontroller utan tullkontroller, samt att målet är att stoppa organiserad brottslighet och inte att begränsa vanliga människors rörlighet. Danmarks parlament Folketinget verkställde regeringens beslut i början av juli.