Publicerad på 04.10.2011

Artikelkategorier

Bente Dahl: Det lönar sig att göra uppoffringar för det nordiska

Efter sex år i danska Folketinget avgår Bente Dahl frivilligt från riksdagsarbetet. Hon ställde inte upp i valet som hölls i Danmark den 15 september.

”Det nordiska samarbetet lever, trots att många har hunnit begrava det. Men behovet av att ständigt förbättra existerande institutioner försvinner ingenstans”, säger Bente Dahl. ”Under mitt ordförandeskap har Mittengruppen försökt utveckla det nordiska EU-samarbetet. Vi har lyckats åtminstone så till vida att Nordiska rådet har fått sin historiskt sett första EU-strategi. Det är en bra utgångspunkt med tanke på framtiden.”

Bente Dahl tänker inte glömma det nordiska samarbetet i framtiden heller, utan tänker fortsätta arbeta för det bland annat inom föreningen Pohjola-Norden i Danmark. Dahl, som även har varit vice ordförande för Nordiska rådets kulturutskott, är musikskolerektor till sitt civilyrke och sitter för tillfället i Nordiska kulturfondens styrelse.

”Följande utmaning blir att omvandla Gunnar Wetterbergs högtflygande tankar om en nordisk förbundsstat till politik i praktiken. Vi har fem länder med ett förtroendekapital av världsklass i förhållande till varandra. Om alla länder kunde avvika en hårsmån från sina egna begränsade intressen kunde vi ta ett steg framåt till exempel inom nordiskt EU-samarbete. Det nordiska är ett värde i sig – som det lönar sig att göra uppoffringar för, säger Bente Dahl.