Publicerad på 01.11.2013

Artikelkategorier
Taggar

Christina Gestrin blir ordförande för Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott

Christina Gestrin (sfp) är en finsk riksdagsledamot och medlem av Mittengruppen.

Hon är bland annat medlem av riksdagens miljöutskott och den Parlamentariska Östesjökonferensen.
Gestrin har varit riksdagsledamot sedan år 2000 och medlem av Nordiska rådet sedan år 2007.
Från Mittengruppen fortsätter Anders Andersson (kd) från Sverige som ordförande för välfärdsutskottet och Satu Haapanen (gröna) från Finland som vice ordförande för medborgar- och konsumentutskottet.
För mer information kontakta
Terhi Tikkala
tfn +358 50 434 5019,
terhi.tikkala(at)eduskunta.fi
Christina Gestrin
tfn +358 50 511 3121
christina.gestrin(at)eduskunta.fi