Publicerad på 10.04.2019

Artikelkategorier

Civilrättslig harmonisering genom förslag från Mittengruppen

Under Nordiska rådets temasession i Köpenhamn 8-9 april fattade dess presidium beslutet att återupprätta det nordiska civilrättsliga lagstiftningssamarbetet. Beslutet går ut som en rekommendation till Nordens regeringar.

Det handlar om att öppna upp en gemensam nordisk rättsdatabas och att garantera tillräckliga resurser för att säkra lagsamarbetet i länderna på ministernivå.

Det civilrättsliga rättsområdet handlar om grundläggande livsögonblick som att gifta sig, skaffa barn, och skilja sig, starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter.

Allt detta har länge skett på likartade nordiska villkor. Den nordiska rättsgemenskapen grundlades gemensamt redan 1872, men har sedan dess kommit att utvecklas separat i ett växande tempo. Nu vill Mittengruppen i Nordiska rådet vända den här utvecklingen utifrån ett medlemsförslag skrivet av Axel Jonsson.

Genom att öppna rättsdatabaserna mot varandra tillgängliggörs nordiska referenspunkter i utvecklingsarbetet för ny lagstiftning. Ett formaliserat samarbete på ministernivå bidrar också till att ny civilrätt får en nordisk prägel avslutar Axel Jonsson.