Publicerad på 24.09.2013

Artikelkategorier
Taggar

Den nordiska skogsvården, en modell för EU:s skogspolitik

I Norden har man traditionellt vårdat skogarna ur ett helhetsperspektiv. Ifall slutprodukternas hållbarhet utvärderas från olika kriterier strider kommissionens förslag med nordiska intressen. Energiträd är en biprodukt, som uppstår när skogar vårdas. Energiträd är inte ett huvudändamål och dess produktion är hållbart såsom skogsvården i sin helhet.

– Bakgrunden till att upprätta hållbarhetskriterier är bland annat kommissionens vilja att minska på negativa konsekvenser som bioenergiproduktionen medfört för matproduktionen. Hållbarhetskriterierna bör vara sådana som främjar bioenergiproduktion från nordiska skogar även i framtiden, konstaterar näringslivsutskottets energirapportör Arto Pirttilahti från Mittengruppen.

Mer information:

Arto Pirttilahti

Tel. +358-500 114 434

arto.pirttilahti(at)eduskunta.fi