Publicerad på 28.10.2013

Artikelkategorier

Det behövs mer politisk vilja – men Norden gör comeback

– Mittengruppen anser att den politiska ambitionsnivån i det nordiska samarbetet måste höjas betydligt för att motsvara de höga förväntningar som våra medborgare har. Det behövs mer politisk vilja. Nordiskt samarbete står nära medborgarna. Därför har vi ett ansvar för att leverera mer, säger Åsa Torstensson, Mittengruppens ordförande i Nordiska rådet.

– Vi i Mittengruppen har ständigt försökt relatera det nordiska samarbetet med annat internationellt samarbete. Vi har till exempel krävt mer systematiskt nordiskt EU-samarbete för att EU-lagar inte skulle skapa hinder för den nordiska fria rörligheten. Vi har talat för att inkludera försvar-, utrikes- och säkerhetspolitik i de nordiska formella strukturerna. Vi anser att det finns massor av oanvänd potential i det nordiska samarbetet, också i andra internationella sammanhang, fortsätter Torstensson.

För Mittengruppen är Nordiska rådet ett forum för parlamentariskt deltagande och ett verktyg för demokratisk kontroll av regeringssamarbetet. Nordiska rådet och ministerrådet är också ett redskap för att vidhålla nordiska värden och värderingar i den globaliserade världen.

Mer information

Åsa Torstensson, tel. +4670343 9618

Terhi Tikkala, generalsekreterare för Mittengruppen, tel. +358 504345019