Publicerad på 06.11.2013

Artikelkategorier
Taggar

Det nordiska samarbetet ger resultat

Nordiska rådet är en viktig politisk arena för oss parlamentariker. Rådet har en funktion, men verksamheten bör kontinuerligt utvecklas för att den fortsatt ska kunna ge konkreta resultat och uppfylla medborgarnas förväntningar.

Trots mediernas senaste påståenden ser vi att arbetet i Nordiska rådet främjar utvecklingen av de nordiska samhällena. Resultat nås konstant. Ett exempel är Nordiska rådets förslag att upprätta gemensamma kriterier för hållbar offentlig upphandling, som Sveriges regering utreder som bäst.

Finlands politiker har lyft upp utmaningarna kring svaveldirektivet och dess konsekvenser för konkurrenskraften. Detta har resulterat i en nordisk rapport, där man rekommenderar gemensamma åtgärder för att lindra de negativa konsekvenserna för näringslivet efter att direktivet trätt i kraft.

Nordiska rådet diskuterar aktivt energifrågor. Vi har en gemensam elmarknad, en modell, som andra europeiska länder planerar att upprätta. Vi har också en gemensam energihandlingsplan, som stärker Nordens energikunnande och position i Europa.

Vi arbetar för att säkerställa minoriteters rättigheter och mot människohandel. Vi arbetar också för jämlikhet och för att förstärka barnens rättigheter i samhället.

Mittengruppen gjorde i september ett initiativ, vars mål är ett gränslöst nordiskt sjukvårdsområde. Vi tror att de nordiska länderna genom gränsöverskridande samarbete kan erbjuda bättre och högklassigare vård för sina 25 miljoner invånare. Om till exempel vård kan fås snabbare i ett annat nordiskt land ska patienten ha möjlighet att söka vård i ett annat land och pengarna bör följa patienten.

Nordiska rådets verksamhet har ifrågasatts med hänvisning till EU-lagstiftningen, men allt kan inte skötas genom EU. I Mittengruppen har vi strävat efter att stärka det nordiska samarbetet på den internationella arenan. Vi har krävt mer systematiskt och förutseende EU-samarbete, bland annat för att motverka gränshinder.

För Finlands intressen är det oerhört viktigt att upprätthålla nära relationer till våra nordiska grannar, också på grund av att Norden är ett viktigt marknadsområde. De globala utmaningarna är gemensamma för de nordiska länderna och vi kan bäst bemöta dem tillsammans.

 

Medlemmar av Nordiska rådets Mittengrupp

Christina Gestrin, Svenska Folkpartiet

Satu Haapanen, De Gröna

Simo Rundgren, Centern i Finland

Arto Pirttilahti, Centern i Finland

 

 

 

Texten publicerades i HBL Debatt den 6 november 2013.