Publicerad på 24.09.2019

Artikelkategorier

Ett gemensamt klockslag i hela Skandinavien

Mittengruppen kommer till Nordiska rådets session i Stockholm att framlägga ett nytt medlemsförslag. Det är Mikael Staffas från Liberalerna på Åland som författat ett medlemsförslag med anledning av att majoritet i EU-parlamentet röstat ja till att avskaffa tidsomställningen mellan vinter och sommar från år 2021. Beslutet kommer vara ett underlag i EU:s ministerråd där den slutgiltiga lagstiftningen sedan avgörs.

Varje EU-land har nu två år på sig att bestämma vilken tidszon de vill befinna sig i och Europaparlamentet hoppas att länderna kan fatta sina beslut senast i april 2020.

För de nordiska länderna är det angeläget att inrättningen av tidszonerna inte leder till stora skillnader. Ett eftersträvansvärt mål vore därför att Finland, Sverige, Norge och Danmark kunde ingå i samma tidszon. Ett nordiskt perspektiv är också angeläget gentemot Island och Färöarna för att inte utöka tidsskillnaden gentemot dem.

Mittengruppens förslag är att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att i samband med ett upphörande av tidsomställningar låta harmonisering av tidszoner mellan Norge, Danmark, Sverige och Finland väga tyngst vid reformens genomförande.