Publicerad på 21.10.2013

Artikelkategorier

Ett steg vidare för gemensam hållbar offentlig upphandling i Norden

Sveriges regering har inlett en kartläggning av för- och nackdelar med ett fördjupat nordiskt samarbete inom miljömässigt och socialt ansvarsfull offentlig upphandling. Redogörelsen ska vara klar senast i mars 2014.

– Det är uppmuntrande att se att Nordiska rådets rekommendationer leder till resultat. Sveriges regering har nyligen gjort beslut om att inleda en utredning om utvecklandet av gemensamma hållbarhetskriterier för den offentliga upphandlingen i Norden. Nordiska rådet godkände en rekommendation om detta i maj 2013, säger Christina Gestrin, medlem av Mittengruppen i Nordiska rådet.
För mer information kontakta:
Christina Gestrin
tfn +358 50 511 3121
christina.gestrin(AT)riksdagen.fi