Publicerad på 24.09.2013

Artikelkategorier

Färöarna vill bli en del av det nordiska elsystemet

Färöarnas industri- och näringsminister, Johan Dahl, berättade till Mittengruppen av energiplaner i Färöarna. Färöarna är ett självstyrelseområde i Danmark som är i dag starkt oljeberoende. Färöarna har som målsättning att omorganisera sin energisektor och minska sitt oljeberoende från det nuvarande 60 procent genom att satsa på hållbar energi. Målet är att i framtiden produceras 80 procent av energin från hållbara energikällor så som vind- och vattenkraft. Samtidigt undersöks möjligheter att använda tidsvatten till att producera energi samt installera jordvärme och värmepumpar i större utsträckning. Enligt Dahl är den långsiktiga visionen att möjliggöra elöverförning mellan Färöarna och Island samt Norge för att koppla ihop Färöarna till det nordiska elsystemet.

Mer information:

Terhi Tikkala

generalsekreterare för Mittengruppen

Tel. +358 50 4345019