Publicerad på 27.01.2013

Artikelkategorier
Taggar

Gemensamma kriterier för hållbar gruvnäring

Gruvdriften är en näringsform som växer kraftigt. De nordiska länderna har blivit intressanta investeringsobjekt. De nordiska länderna utgör även konkurrenskraftiga alternativ i jämförelse med övriga traditionella gruvindustriländerna såsom Australien, Sydafrika och Canada.

Mittengruppen har lämnat in ett medlemsförslag till Nordiska rådets näringsutskott, där man föreslår att de nordiska länderna upprättar gemensamma kriterier för hållbar gruvnäring. Ett alternativ skulle vara att skapa en deklaration med tio punkter, i vilken man sammanställer förutsättningarna för gruvverksamheten i de nordiska länderna med hänsyn till miljö- och samhällsansvar. Deklarationen borde förutom miljö- och vattenskydd även beakta den lokala befolkningen och näringsverksamheten samt till exempel gruvarbetarnas säkerhet och rättigheter.

Gruvföretag som bedriver verksamhet i de nordiska länderna, bör ges en möjlighet att ansluta sig till ”gruvdeklarationen”. Ett gott exempel på ett liknande dokument är den så kallade Nordic Built Charter, enligt vilket företagen binder sig till nordiska standarder för byggande.

Det är viktigt att nu utarbeta hållbarhetskriterier för den nordiska gruvnäringen, eftersom Europeiska kommissionen som bäst förbereder ett initiativ om europeisk gruvpolitik. Att få en nordisk modell, som skulle utgöra en grundkärna för europeiska normer, är en av projektets grundmålsättningar.

Kontaktuppgifter:
Riksdagsledamot Simo Rundgren,
Tel. +358 400 399500

Generalsekreterare Terhi Tikkala
Tel. +358504345019,
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi

Länk till Mittengruppens förslag
http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1583-naering