Publicerad på 31.10.2013

Artikelkategorier
Taggar

Positivt att Finland och Sverige avstod i omröstningen om EU-sanktioner mot Färöarna

Mittengruppens grupptalare Höskuldur Þórhallsson framhöll också vikten av att de nordiska länderna får själva bestämma över sina naturresurser och skapar egna kriterier för deras hållbarhet.

– EU-sanktioner mot Färöarna om sillfiske är ett dåligt exempel på hur EU kan begränsa de nordiska ländernas användning av sina egna naturresurser. Finland och Sverige har sagt att de agerade i Helsingforsavtalets anda när de avstod från att rösta i det här fallet. Det här ser vi i Mittengruppen som någonting positivt, trots att slutresultatet blev det som det blev.

Mittengruppens Helgi Abrahamsen från Färöarna tog upp samma sak under frågetimmen med de nordiska samarbetsministrarna.

Redogörelsen om EU-samarbete, som var den andra i Nordiska rådets historia, framfördes av den finska ministern för Norden och EU Alexander Stubb.

Mer information

Höskuldur Þórhallsson, tel. +354 8484805

Helgi Abrahamsen, helgia(a)logting.fo, tel. +298749048