Publicerad på 31.10.2012

Artikelkategorier

Kräver mer samarbete för den nordiska välfärden

– Jämlikhet, äldreomsorg, hälsocentraler och sjukhus är exempel på områden inom vilka Norden har särskild kompetens. Inom dessa områden kan vi finna speciellt framgångsrika och innovativa lösningar, sade Åsa Torstensson, Mittengruppens ordförande och talesperson på statsministerdebatten under Nordiska rådets session.

– Den nordiska välfärdsmodellen är inte en självklarhet. Var finns de samlade insatserna för att finna lösningar att säkra kompetensen inom hälso- och sjukvård?

Länk till sessionsprotokollet

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/64-sessionen-2012/protokoll-nordiska-raadets-64-e-session-2012

Ytterligare information:

Åsa Torstensson, puh. + 46 70 343 9618

Terhi Tikkala, puh. +358 50 434 5019