Publicerad på 21.06.2010

Artikelkategorier
Taggar

Kreppa! Rapport om lärdomar av den isländska krisen

Vad kan vi göra för att undvika att en dylik situation uppstår i framtiden? Experter från olika delområden både från Island och utifrån ger sin analys av den isländska krisen ur ekonomisk, politisk och medborgerlig synvinkel i rapporten ”Kreppa – lärdomar av den isländska krisen”.

Författare till rapporten är Europaparlamentets viceordförande Diana Wallis, professor Alyson Bailes, ekonom Daniel Gros och redaktör Alda Sigmundsdóttir. Kommentarer har getts av professor Gylfi Zoega, politisk rådgivare Ivo Thjissen och samhällsanalytiker Björn Sundell.

Vad gick fel?

Boken för fram bl.a. följande orsaker till krisen:

o Det nära förhållandet mellan politiker, företagsvärlden och media

o Finansinspektionens nationella intressen gentemot å ena sidan de egna bankernas verksamhet och å andra sidan hur saken vidareförmedlades till omvärlden

o De utländska investerarnas vilja att investera i Island trots att man var medveten om riskerna samt ett blint förtroende till att någon ändå i sista hand går in och garanterar dessa investeringar

o Utländska finansövervakningsmyndigheters illvilja (i synnerhet de holländska och brittiska) att lägga sig i ICESAFE-internetbankens verksamhet i ett tidigare skede

o Den isländska exportens ensidighet, den offentliga ekonomins skuldsättning samt en oförmåga att i sista hand stöda de krisdrabbade bankerna

o Den isländska ekonomins totala beroende av utländskt kapital

o Det allmänt dåliga läget på den globala finansmarknaden

Hur ska vi gå framåt efter det här? Det är många som tål att titta sig själva i spegeln efter vad som hände på Island. Under den isländska krisen var det tyvärr många som handlade fel både på Island och utanför. Boken behandlar särskilt den internationella finansinspektionen samt depositionsgarantisystemet och moderniseringen och stärkandet av dessa. Det kan inte vara så, att ett land blir lämnat ensamt i en situation där så gott som allt annat än övervakning och garantier är globala. Boken behandlar riskerna speciellt i små länder och tillväxtstrategier som borde grunda sig på en tillräckligt öppen dialog länderna sinsemellan. Dessutom tar boken upp Islands möjliga EU- och EMU-medlemskap samt vad Island kan ge EU bl.a. tack vare sitt nordliga läge.

Boken är ett samarbete mellan Mittengruppen i Nordiska rådet, den liberala gruppen i Europaparlamentet ALDE, Think tanken e2, påverkningskommunikationsbyrån Neuvosto Oy samt Think tanken Magma. Rapporten publiceras på finska och engelska av Tankesmedjan e2.

Tilläggsinformation: Kimmo Collander, VD, Neuvosto Oy, 050 432 4982, Karina Jutila, direktör, Think tanken e2, 050 511 5361, Terhi Tikkala, genrealsekreterare, Mittengruppen i Nordiska rådet, 050 434 5019.

Rapporten går att beställa via info@e2.fi eller per telefon 044 5181 251 /Leena Koivisto

Ladda ner rapporten här:

På engelska: kreppa_eng

På finska: KREPPA suomi