Publicerad på 31.10.2013

Artikelkategorier

Människohandelsoffer behöver särskild skydd

Mittengruppen anser även att polissamarbetet måste förstärkas och att god praxis bör delas mellan de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådet gav sin årliga redogörelse till Nordiska rådet om satsningar för att motverka människohandel. Satu Haapanen, som höll Mittengruppens gruppanförande, betonade behovet av tillräckliga resurser i kampen mot människohandeln.

– Det är viktigt att vi utvecklar tjänstemännens och andra aktörers förmåga att motverka människohandel. Vi bör lägga även fokus på att skydda människohandelsoffer, ge vård till dem vid behov och skapa tillit. I Finland har man lagt märke till att särskilt människohandelsoffer, som mår dåligt och är i en svag ställning, förstår inte alltid att utnyttja en rättegångsbiträde. Därför behöver offer för människohandel särskild skydd.

Haapanen lyfte upp även vikten av polissamarbetet.

– Till exempel i Norge har polisen ett gott rykte av utvecklandet av god praxis och denna kunskap kunde säkert delas mellan de nordiska länderna.

För mer information kontakta

Satu Haapanen
satu.haapanen(a)eduskunta.fi
tfn +358 50 512 0345