Publicerad på 31.03.2020

Artikelkategorier

Mittengruppen fortsätter arbeta under Coronakrisen

Trots att temasessionen i Helsingfors blev inställd möttes Mittengruppen igår via mail för att via skriftlig procedur behandla de administrativa beslutsärenden som var aktuella.

Arbetet måste fortsätta och kan inte ta paus. I samband med att protokollet skickades ut följande dag bifogades också två medlemsförslag för påsyn och bearbetning. Medlemsförslagen var skrivna av Ketil Kjenseth från Venstre, Norge om återvinning av vindkraftsanläggningar samt Simon Holmström från Hållbart Initiativ, Åland om nordisk harmonisering av klimatambitioner.

Under tisdagen den 31 december möttes Utskottet för ett hållbart Norden över en videokonferens. Ketil Kjenseth ledde utskottsmötet där även Magnus Ek, Rebecka Le Moine, Kjell-Arne Ottosson och Åslaug Sem-Jacobsen deltog från Mittengruppen. Det förslag om samförvaltning av varg som flera ur Mittengruppen lagt fram för behandling i utskottet mötte bifall och kommer att behandlas vidare.

Erfarenheterna från den skriftliga proceduren och videomötet är att verksamheten i Nordiska rådet kan fortsätta – om än i nya former!