Publicerad på 18.04.2016

Artikelkategorier

Mittengruppen frågar om skatteflykt

De nordiska länderna har under de senaste tio åren haft fruktbart samarbete om att motverka skatteparadis. Detta har lett till att de fem länderna tillsammans har kunnat underskriva skatteinformationsavtal med 45 stater, vilka identifierats av OECD som skatteparadis. Panama är en av dessa avtalsparter.

Avtalet innebär att ett nordiskt lands skattemyndighet kan begära uppgifter från Panamas skattemyndighet. För att avtalen skall vara effektiva i kampen mot internationell skatteflykt krävs därför ett omfattande regelverk och minutiöst arbete av Panamas lagstiftning och skattemyndighet.

Mittengruppen anser att skatteinformationsavtalen med de 45 staterna är en bra grund. Men det räcker inte. Det är hög tid att ta nästa steg och påskynda förhandlingarna om ett automatiskt skatteinformationsutbyte istället för dagens utbyte på begäran vid misstankar om att en enskild individ eller ett företag har undandragit sig skatt.

Därför tänker Mittengruppen ställa de följande skriftliga frågorna till Nordiska ministerrådet:

1) Hur fortsätter det nordiska samarbetet, också inom ramarna för EU, för att identifiera och förhindra ytterligare potentiella skatteparadis?
2) Hur följs de 45 skatteinformationsavtalen upp?
3) Hur går arbetet med att nå fram till avtal om automatiskt skatteinformationsutbyte och hur kan de nordiska länderna respektive EU påskynda denna process?