Publicerad på 10.04.2019

Artikelkategorier

Mittengruppen gör avtryck på Nordiska rådets temasession i Köpenhamn

Under Nordiska rådets temasession i Köpenhamn lade Mittengruppen fram ett nytt medlemsförslag om nordiskt samarbete mot hedersförtryck. I relation till temasessionens fokus på jämställdhet som förutsättning för demokrati är kravet att få vara fri att leva sitt liv och bestämma över sin egen framtid centralt. Kanske tas detta för självklart i vårt samhälle, men står samtidigt otillgängligt för de flickor och pojkar, kvinnor och män som lever i en miljö där familjens och gruppens heder är överordnad individens frihet.

Mittengruppen efterfrågade besked från besökande ministrar vilka åtgärder man tänker vidta för att främja en trygg skola och sunda arbetsplatser, fria från sexuellt våld och trakasserier. Det är alltför vanligt att i synnerhet flickor och kvinnor behöver genomgå oönskade erfarenheter i både skolmiljön såväl som på arbetsplatser. Detta går också att sätta i samband med kvinnors högre ohälsotal.

Under de debatter som också ägde rum i plenum fick representanter från Mittengruppen efterfråga en vårstädning bland de regler som försvårar visionen om Norden som världens mest integrerade region. I den viktiga frågan om den växande antibiotikaresistensen efterfrågade Mittengruppens representanter samordnade kommunikationsinsatser för att upplysa om antibiotikaresistensens faror.