Publicerad på 26.09.2016

Artikelkategorier

Mittengruppen kräver åtgärder mot extremism och våld

Mittengruppen i Nordiska rådet uppmanar statsministrarna att agera nordiskt för att motverka extremism och våld. Det handlar om att bevara demokrati och trygghet för våra invånare, och om alla människors lika värde.  

Också inom Norden ser vi ett allt kallare samhällsklimat där hatspråk och främlingsfientlighet breder ut sig.  Acceptansnivån för vad som får uttryckas har sjunkit betydligt, inte minst i sociala medier men även i det offentliga rummet. Våldsbejakande organisationer bryter ny mark och fler och fler medborgare och grupper av oskyldiga människor utsätts för hot och skadegörelse, våld och terror.

Vi har en lång tradition av yttrandefrihet i våra nordiska länder, och den ska värnas. Vi ska också ha rätt att organisera oss och föra fram våra synpunkter tillsammans. Med rättigheter följer också skyldigheter, skyldigheter att respektera andra människors rätt till frihet och trygghet. Rasism, terror, hot och våld hör inte till det nordiska politiska systemet. När hat och hot har blivit allt vanligare och rasistisk och främlingsfientlig retorik sprider sig är det hög tid att markera och agera.

Våld och våldsbejakande verksamhet är förbjudna i alla nordiska länder. Trots detta finns det rörelser som uppmuntrar till våld och tar till våld.

Detta är ett gemensamt nordiskt problem som kräver gemensamma lösningar. När statsministrarna nu samlas på Åland för att diskutera nordiska och internationella frågor är det ett lämpligt tillfälle att också ta tag i frågan om åtgärder mot extremism och våld.

Mittengruppen i Nordiska rådet uppmanar därför statsministrarna att agera noridiskt för att motverka extremism och våld. Det handlar om att bevara demokrati och trygghet för våra invånare, och om alla människors lika värde.

Mittengruppen har också ställt en skriftlig fråga om extremism till Nordiska ministerrådet. Svarsfristen är den 14 november.