Publicerad på 01.11.2013

Artikelkategorier

Mittengruppen: nordiskt genmäle till svaveldirektivet

I arbetsgruppen fungerade Ander Eriksson som Mittengruppens representant. Eriksson betonade vikten av att bygga LNG-terminaler i de nordiska länder.

– Om vi önskar att det finns sjöfart i Norden även i fortsättningen bör vi arbeta för att ta i bruk alternativa bränslen. Därför föreslår arbetsgruppen bland annat att man grundar flytgasterminaler i de nordiska hamnarna, konstaterar Eriksson.

Arto Pirttilahti, som höll gruppanförandet i Nordiska rådets session, betonade behovet att koordinera verksamheten i de nordiska länderna samt att de kriterier och begränsningar, som direktivet medför för Norden, skulle träda ocksåi kraft  globalt.

De nordiska länderna bör agera snabbt, för att lindra de konsekvenser för vår konkurrenskraft, som svaveldirektivet orsakar. Finland drabbas med stor sannolikhet mest av direktivet eftersom sjöfarten är så viktig för vår exportindustri. Situationen påverkar dock alla nordiska länder och därför bör vi samarbeta, säger Pirttilahti.

– De nordiska länderna ska samarbeta nu tätt för att se till att svaveldirektivet träder i kraft i hela Europa. Vi bör också främja att direktivet införs också globalt. I samband med ny lagstiftning öppnas nya marknadsmöjligheter för miljöteknologi och nya bränslen. Det nordiska kunnandet inom dessa områden är beaktansvärt. Vi skulle inte endast sätta som mål att minska miljökonsekvenser nationelllt, utan vi kan också erbjuda praktiska lösningar och sätt till att uppnå målen, fortsätter Pirttilahti.

Utskottsförslaget för att underlätta implementeringen av svaveldirektivet

För mer information kontakta

Arto Pirttilahti, tfn +358 500 114 434

Anders Eriksson, tfn +358 457 522 1603