Publicerad på 13.08.2014

Artikelkategorier

Mittengruppen om reformeringsprocessen: bättre nationell förankring av de nordiska frågorna och ett effektivare rådsarbete

Mittengruppen delar Dagfinn Høybråtens utgångspunkt, att det behövs reformer för ökad effektivitet och för ett framtidssäkrat samarbete. Mittengruppens uppfattning är att det är viktigt att skapa en starkare parlamentarisk förankring i de nordiska länderna genom nya arbetsformer. I diskussionen om var de olika nordiska mötena ska hållas är Mittengruppens rekommendation att sessionerna hålls i Köpenhamn men att utskottssammanträdena turnerar mellan de olika länderna för att då också få möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De två alternativ till lokalisering som diskuteras bör analyseras även ur ett ekonomiskt perspektiv.

Det är positivt att Høybråtens och Bohlins reformarbeten ser ut att harmoniera väl. Mittengruppens reformförslag går väl i linje med deras arbeten och vi kommer att driva på för att skapa en bättre nationell förankring av de nordiska frågorna och ett effektivare rådsarbete, säger Karen Ellemann, vice ordförande i Mittengruppen.