Publicerad på 10.09.2015

Artikelkategorier

Mittengruppen: reformen i Nordiska rådet är inte färdig

Mittengruppen har varit aktiv i Nordiska rådets reformprocess under 2014 och 2015. Många bra förnyelser har gjorts, till exempel snabbare behandling av åtgärder och en ny utskottsstruktur.

Ändå tycker Mittengruppen att det fortfarande finns jobb kvar i reformeringen av rådet och därför skickade Mittengruppen i början av september sitt ställningstagande angående reformarbetet i Nordiska Rådet till alla aktörer i Nordiska rådet. Mittengruppen vill att vi fortsätter med en öppen diskussion om ämnet och vi är fortfarande öppna för nya förbättringar för att nå ett ännu bättre fungerande Nordiskt råd.

Ställningstagande från Mittengruppen:
http://www.mittengruppen.org/stallningstagande-fran-mittengruppen-angaende-reformarbetet-i-nordiska-radet/