Publicerad på 31.10.2012

Artikelkategorier
Taggar

Mittengruppen tackar för regeringarnas första EU-redogörelse

På Nordiska rådets session fick Nordiska rådet för första gången under sin historia en redogörelse om EU-samarbetet mellan de nordiska regeringarna.

– Det är glädjande att en redovisning av EU-samarbetet nu finns med på dagordningen på Nordiska Rådets session i Helsingfors. Men, vi bör ha en ambition att vilja lite mer, samverkan måste bli bättre innan beslut tas i EU så att det nordiska perspektivet tydligare förs in i det förberedande arbetet, sade Anders Andersson som företrädare för Mittengruppen i debatten om redovisningen av det nordiska EU-samarbetet.

På Nordiska rådets förra session föreslog Mittengruppen att rådet skulle få en årlig redogörelse om de nordiska regeringarnas EU-samarbete.

Länk till sessionsprotokollet

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/64-sessionen-2012/protokoll-nordiska-raadets-64-e-session-2012

Kontaktuppgifter:

Anders Andersson

Tel. +46 70 249 8212