Publicerad på 08.04.2014

Artikelkategorier

Vi har inte råd till ett nordiskt råd utan inflytande

– Nordiska rådet har en konkret uppgift: att skapa en gränslös nordisk region där människor, varor, företag och tjänster rör sig fritt över gränserna. Det är frustrerande när vi ser att våra rekommendationer inte leder till åtgärder, säger vice ordföranden för Mittengruppen Karen Ellemann.

Mittengruppen är redo att göra stora reformer både inom Nordiska rådet och i det nationella beslutsfattandet för att de rekommendationer som Nordiska rådet beslutar om ska leda till resultat och åtgärder. Det pågår interna reformprocesser inom både Nordiska rådet och ministerrådet. Nu uppmanar mittengruppen de nordiska parlamenten att föra egna, interna diskussioner om åtgärder som bör vidtas efter Nordiska rådets rekommendationer.

– Det är viktigt att Nordiska rådet gör ett kvalitativt bra arbete men samtidigt bör det finnas en tydlig process för behandling och uppföljning i våra nationella system. Det är därför vi uppmanar våra parlament och regeringar till åtgärder, säger Höskuldur Þórhallsson som leder Mittengruppens interna reformarbetsgrupp.

– I flera sammanhang har vi hört argumentet att Nordiska rådets struktur inte lämpar sig till detta eller detta, till exempel för EU-samordning. Låt oss då ändra på strukturerna! Vi är till och med redo att ändra på Helsingforsavtalet för att nå resultat. Vi har inte råd till ett nordiskt råd utan inflytande.

Mittengruppen förde diskussionen om Nordiska rådets reform på sitt möte i Akureyri . Konklusionerna från denna diskussion kommer att presenteras under våren.

 

Mer information

Karen Ellemann, tel. +4561624629

Höskuldur Þórhallsson, tel. +354 8484805