Publicerad på 22.01.2014

Artikelkategorier

Mittengruppen vill fortsätta reformera det nordiska samarbetet

Nordiskt samarbete och dess organisation har ständigt reformerats under de senaste 20 åren. Särskilt Sveriges och Finlands EU-ordförandeskap förändrade det nordiska samarbetets roll och betydelse.

Mittengruppen är redo att fortsätta reformera det nordiska samarbetet. Gruppen håller därför på att utarbeta visioner och en rad konkreta förslag till reformer.

– Mittengruppen ger fullt stöd till Nordiska rådets nya direktör Britt Bohlin och hennes reformvilja. Vi stödjer också Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten som har fått i uppgift att reformera sin organisation. I det sammanhanget vill vi också ta fram våra egna målsättningar. Nu känner vi att det nordiska samarbetet har medvind och att vi har ett momentum att till exempel stärka det nordiska samarbetet i våra egna regeringar och parlament, säger mittengruppens ordförande Åsa Torstensson.

Mer information:

Åsa Torstensson, tel. +4670343 9618

Terhi Tikkala, generalsekreterare för Mittengruppen, tel. +358 50 4345019