Publicerad på 18.08.2016

Artikelkategorier
Taggar

Mittengruppen vill utöka samarbetet kring EU-lagstiftningens införande

Den andra reformrundan som pågår inom Nordiska ministerrådet under rubriken Norden 2.0 får starkt stöd från Mittengruppen. De nordiska samarbetsministrarna kommer att fatta beslut på vidare åtgärder på sitt möte den 6 september då rapporten från en reformgrupp som ministrarna utsett tidigare i år presenteras.

Av de frågeställningarna som lyfts fram inom reformgruppen vill Mittengruppen först och främst ta fasta på de som handlar om Nordens lagstiftningssamarbete samt om nordiskt EU-samarbete.

Angående lagstiftningssamarbetet anser Mittengruppen att det faktiskt finns ett handlingsutrymme för en tätare integration mellan de nordiska länderna, trots att detta inte är någonting som man hittills velat betona särskilt mycket vid olika sammanhang. Mittengruppen menar att det finns stora möjligheter för att tillsammans påverka EU-samarbetet och finna regionala lösningar. EU är inte beskyllas för bristen på regionalt samarbete.

Angående EU-samarbetet handlar det enligt Mittengruppen först och främst om att så fort som möjligt börja harmonisera implementeringsfasen av EU-lagstiftningen mellan de nordiska länderna. Ur medborgarperspektivet borde detta vara en självklarhet redan nu.

18-08-2016. STOCKHOLM. Britt Lundberg vald som ny gruppordförande för Mittengruppen i Nordiska Rådet. FOTO: GUSTAV MÅRTENSSON
18-08-2016. STOCKHOLM.
FOTO: GUSTAV MÅRTENSSON