Publicerad på 27.08.2020

Artikelkategorier

Nästa gruppmöte pågår digitalt den 14 september

Till följd av pandemisituationen har inga fysiska möten i Mittengruppen ägt rum sedan januari 2020. Däremot har Mittengruppen haft många digitala möten i mindre konstellationer, och i princip har nordiskt samarbete fortsatt som vanligt hos oss men även i de andra nordiska samarbetsorganen.

Efter att Nordiska rådets årliga session, som skulle ha ägt rum i Reykjavik i slutet av oktober, blev avlyst, har vi nog helt nya utmaningar framför oss. Vissa beslut som skulle tas i plenum måste nu tas på andra fora. Exakt hur detta skall göras får vi veta senare. I varje fall kommer det att finnas mycket nordisk mötesaktivitet under vecka 44, då Nordiska rådets partigrupper och utskott samlas digitalt, till och med i vissa tillfällen med regeringsrepresentanter, som vanligtvis skulle ha deltagit i sessionen.

Mittengruppen kommer att samlas till sitt nästa sedvanliga möte digitalt

Måndagen den 14 september kl. 12-15 (skandinavisk tid)

Mötet leds av gruppordföranden Linda Modig, och vi förväntar oss att få mellan 30-40 deltagare. På mötet kommer det att finnas tolkning till/från de skandinaviska språken och finska/isländska.

På mötet diskuteras bl.a. nya initiativ, verksamhetsplaner och utskottsplaceringar för 2021.