Publicerad på 18.08.2017

Artikelkategorier
Taggar

Norden behöver samarbeta om hållbara lösningar för invandring

Mittengruppen anser att det behövs nordiska lösningar på migrationsutmaningarna. Dessa lösningar skall vara både ekonomiskt och etiskt hållbara, samt utgå ifrån vår gemensamma värdegrund och förstärka den fria rörligheten mellan våra länder.

De nordiska ministrarna ansvariga för invandring tog i mars 2016 ett beslut om att inleda ett samarbete om integration. Mittengruppen välkomnar invandring som en del av det formella nordiska samarbetet. En lyckad integration har visat sig öka ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Norden kan agera som förebild genom att hitta goda lösningar för integration samt motarbeta rasism och diskriminering.

Mittengruppen anser att nyckeln till effektiv integration är arbete, språkinlärning och utbildning, i kombination. Det måste vara lättare att få sitt första jobb och fler lagliga vägar till arbete måste skapas. Att betala skatt och omfattas av arbetarskydd är viktigt även i korta arbetsförhållanden. I juni 2017 godkände Nordiska rådets välfärdsutskott en rekommendation som syftar till olika åtgärder för att involvera civilsamhället i integrationsarbetet. Mittengruppen är med och stöttar de olika punkterna i denna rekommendation.

Norden är en stöttepelare för arbetet i FN och de internationella humanitära organisationerna. Det har varit vårt sätt att bära globalt ansvar och bidra till att bygga upp en mer demokratisk och hållbar värld. Mittengruppen anser att de nordiska länderna bör samarbeta för att förverkliga målsättningarna för Agenda 2030 och Paris klimatavtal. Norden och EU måste fokusera på att ha en större roll i fredsskapande vid konflikter samt främja demokrati och delaktighet tillsammans med respekt för människovärdet.

De nordiska länderna har olika synsätt på flyktingmottagandet. Mittengruppen anser att det skall finnas särskilda skydd för barn och kvinnor och andra utsatta personer. Flyktingläger borde endast vara akuta lösningar vid konflikter eller humanitära katastrofer, och de är inte trygga platser för barn att växa upp på. Mittengruppena anser att de nordiska länderna måste öka stödet för UNHCR för att trygga humana förhållanden i de läger som finns.

Uttalandet godkändes under Mittengruppens sommarmöte den 18.8. Kl. 12.