Publicerad på 16.08.2013

Artikelkategorier

Norden bör satsa mer på cleantech

– Den nordiska exportinriktade cleantechsektorn har vuxit kraftigt, vilket skapar nya marknadsmöjligheter för de nordiska länderna och näringslivet. Vi måste satsa på innovationer, samarbete och erfarenhetsutbyte när det gäller utvecklandet och ibruktagandet av förnybar energi och miljövänlig teknik för hushåll och industri samt i byggandet, säger Thomas Danielsen, Mittengruppens vice ordförande och energitalesperson.

Som en del av sitt sommarmöte på Island har Mittengruppen bekantat sig med Carbon Recycling International, ett isländskt-amerikanskt företag som har uppfunnit och utvecklat en metod för att fånga in koldioxid från industrianläggningar och omvandla den till miljövänlig förnybar metanol. Företaget har nominerats som kandidat för Nordiska rådets natur- och miljöpris 2013.

För mer information:

Thomas Danielsen, vice-ordförande för Mittengruppen i Nordiska rådet , tel. +45 61 62 51 53

Mari Hokkanen, politisk sekreterare för Mittengruppen i Nordiska rådet, tel. +358 50 5741 559