Publicerad på 20.05.2014

Artikelkategorier
Taggar

Norden har en stark röst inom ALDE

Artikeln publicerades i HBL Debatt den 19.5.2014.

I samband med  EU-valet talar man mycket om de europeiska politiska partierna och deras motsvarighet med partierna i hemlandet. Man talar också om de finska partiers tyngd och inflytande inom sina respektive europeiska grupper.

Finland är ett litet land, och vår procentandel inom parlamentet är väldigt litet. Andelen av finska europaparlamentariker i hela parlamentet är 13 utav 766, dvs. mindre än 2 procent. Om man räknar med alla de tre nordiska EU-medlemsländerna Finland, Sverige och Danmark, får man totalt 46 nordiska europaparlamentariker, vilket är cirka 6 procent.

Inom vissa partigrupper i Europaparlamentet är situationen betydligt bättre. Så är det i alla fall inom ALDE-gruppen, till vilket SFP:s och Centerns totalt fyra europaparlamentariker hör. Inom ALDE finns det elva nordiska europaparlamentariker utav totalt 83, dvs. över 13 procent. Om man därtill räknar med de baltiska länderna får man totalt 17 ledamöter, vilket redan utgör mer än en femtedel av hela ALDE-gruppen.

Den nordiska liberala Mittengruppen har ett stort inflytande inom ALDE.

Om vi blir valda till EU-parlamentet vill vi ytterligare förstärka det nordiska nätverket både inom ALDE och i parlamentet som helhet.

 

Christina Gestrin (sfp)

riksdagsledamot, medlem av Nordiska rådet

Antti Kaikkonen (cent.)

riksdagsledamot

kandidater i EU-parlamentsvalet