Publicerad på 13.08.2013

Artikelkategorier

Nordiska rådets Mittengrupp diskuterar barnens rättigheter

Riksdagsledamöterna besöker Barnens hus (”Barnas hus”), ett skyddshem för barn som upplevt sexuellt våld. Husets verksamhet har planerats utgående från barnens bästa. All service är under ett och samma tak,för snabbast möjlig service. Olika myndigheter delar direkt information medvarandra för att undvika situationer i vilka barnen måste ge flera intervjuer och genomgå flera undersökningar. Utöver detta kommer ledamöterna att träffa Islands barnombudsman och höra om verksamheten i barnens aktivitetshus Hitt Húsiðin.

Under den andra dagen får ledamöterna mer information om förnybar energiproduktion. Ledamöterna bekantar sig med företaget Carbon Recycling International, som har nominerats som kandidat för Nordiska rådets natur- och miljöpris 2013. Ledamöterna besöker även Islands huvudräddningsverk för att bekanta sig med Islands katastrofberedskap.

Mittengruppen träffar Islands nya statsminister och minister för nordiskt samarbete Sigmundur Davíð Gunnlaugsson samt socialminister Eyglo Hardardottir. Båda ministrarna representerar Framsóknarflokkurin, som tillhör Mittengruppen.

Mittengruppen är den näststörsta av Nordiska rådets fem partigrupper. Gruppens medlemmar och suppleanter representerar 25 center-, liberala, gröna och kristdemokratiska partier från de fem nordiska länderna. I mötet i Reykjavik deltar 14 nordiska riksdagsledamöter.

För mer information:

Terhi Tikkala, generalsekreterare för Mittengruppen i Nordiska rådet, tel. +358 504345019

Åsa Torstensson, tel. +4670343 9618

 

Länkar:

Barnas hus www.bvs.is/media/barnahus/the-childrens-house.pdf

Islands huvudräddningsverk http://www.112.is/english/112/

Carbon Recycling International http://www.cri.is/