Publicerad på 02.11.2017

Artikelkategorier

Nordiska rådets mittengrupp stöttar språkfred

– Mittengruppen har arbetat för att få fram en lösning som säkerställer de konkreta reformerna som alla i Rådet redan har enats om men som samtidigt lämnar öppen frågan om formuleringen i Nordiska rådets arbetsordning kring Nordiska rådets officiella språk och arbetsspråk. Vi har ansett att presidiet borde utreda denna fråga ytterligare för att Rådet eventuellt skulle kunna enas om en ny formulering, säger Staffan Danielsson från Mittengruppen.

– Målsättningen har hela tiden varit att hitta en kompromiss som kan godkännas av alla. Det nuvarande beslutet ger en möjlighet till detta, då frågan än en gång tas upp av Nordiska rådets presidium, säger Staffan Danielsson.

Mer information:

Terhi Tikkala, generalsekreterare, Mittengruppen

tfn. +358 50 434 5019