Publicerad på 31.10.2016

Artikelkategorier

Nordiska rådets session börjar NU!

Nordens globala ställning är den stora rubriken för Nordiska rådets session i år. I och med detta tema riktas blickarna mot det faktum att de nordiska länderna igen och igen toppar olika internationella och globala mätningar mellan länder och regioner i frågor som gäller samhällets generella funktionalitet, jämställdhet, välfärd osv.

För Mittengruppen innebär Nordens starka ställning tanken om ansvar: att de nordiska länderna bär ett ansvar för att världen skall bli en bättre plats också för människor utanför Norden. Med denna tanke går Mittengruppen till årets nordiska session.

– När det gäller FN:s hållbarhetsmål har Norden mycket att ge. Vi har, för att nämna ett utav många exempel, teknologi som kan uttnyttjas för att så många som möjligt skall ha rent vatten, säger Mittengruppens ordförande Britt Lundberg.

– Vid sidan av teknologier kan vi erbjuda sådant kunnande som är kopplat till vår historia som små länder som inte krigat mot varandra under de senaste 200 åren.  Det handlar till exempel om att bygga och förhandla om fred i världens konfliktområden. Mittengruppen föreslår ett fördjupat nodiskt samarbete på detta område.

Andra teman på sessionens dagordning som är viktiga för Mittengruppen är hållbarhet och frågorna kring jämställdhet och alla människors lika behandling, samt den fria rörligheten i Norden. Nordiskt EU-samarbete är också en hjärtefråga för Mittengruppen, och sessionen kommer att rösta om gruppens förslag om ett nordiskt Brysselkontor på onsdag kväll.

Nordiska rådets session pågår i Köpenhamn under den 1-3 november.

Till sessionens dagordning