Publicerad på 03.02.2023

Artikelkategorier

Ny dansk delegation – Moderaterne nu i Mittengruppen

Danmark har en ny delegation till Nordiska rådet. De nyvalda ledamöterna tjänstgjorde för första gången vid rådets januarimöten i Sveriges Riksdag. Där välkomnades Moderaterne som nya medlemmar i Mittengruppen. Deltog i Stockholm gjorde även nya delegater från Färöarna och Åland.

Det danska valet i månadsskiftet oktober-november ledde efter långvariga förhandlingar fram till en ny regeringskonstellation med Socialdemokraterna, Venstre och det nybildade partiet Moderaterne. Men valet innebar också en ny dansk delegation till Nordiska rådet.

Förra veckan samlades Nordiska rådet i Stockholm för sina januarimöten. Vid gruppmötet i Sveriges Riksdag valdes Moderaterne enhälligt in som nya medlemmar i Mittengruppen. Detta innebär att Mittengruppens delegation från Folketinget nu består av: Michael Aastrup Jensen, Venstre; Jon Stephensen, Moderaterne och Anna Falkenberg, Sambandsflokkurin. Till Mittengruppen anslöt nu också Johan Dahl, Sambandsflokkurin, Färöarna.

Förändringar har även skett i den åländska delegationen till Nordiska rådet. Ny i Mittengruppen är Mikael Lindholm, Åländsk Center.